Saffier & Co Coachingpraktijk met de hulp van paarden
Uitgelichte afbeelding

Individuele begeleiding van kinderen en jongeren

Voor wie

Bij Saffier & Co krijgt je kind de mogelijkheid om vanuit het contact met de pony’s meer te ontdekken over zichzelf. Eigen gedachten, gevoelens, behoeften en reacties krijgen stap voor stap meer ruimte. Spelenderwijs nodigen de oefeningen met de pony’s uit om hiermee te experimenteren.

En dat noemen we … GROEIEN!

Wat als iets niet lukt, hoe ga je daar mee om?

Hoe maak je aan de ander duidelijk dat je iets niet fijn vindt?

Hoe is het om iets nieuws uit te proberen?

Hoe kan je groeien van onzeker en twijfelend naar zelfzeker en gedreven?

Wat voel je allemaal van binnen en hoe kan je dit delen met anderen?

Iedereen lijkt wel iets over je te vinden, maar wat zijn volgens jou je kwaliteiten en talenten?

Wat als er veel in je omgeving verandert, hoe vind jij je plekje hierin?

Zijn dit situaties waar je kind wel eens mee worstelt? Maak je je hier soms zorgen over? Dan kan deze ervaring met de pony’s een stapje vooruit betekenen in de ontwikkeling van jouw kind!

Ervaringsgericht werken met pony’s is geschikt voor elk kind vanaf 6jaar.

Wat

Samen met een pony en onder begeleiding gaat je kind spelenderwijs oefeningen doen en…

  • Grenzen verkennen en verleggen
  • Zichzelf beter leren kennen
  • Gevoelens en gedachten onderzoeken
  • Kwaliteiten ontdekken
  • Zoeken naar oplossingen voor problemen

Kortom, je kind vindt nieuwe mogelijkheden in zichzelf en oefent op zijn eigen tempo, eerst met de pony’s en daarna ook in het dagelijkse leven.

Praktisch

  • Een coachingtraject wordt enerzijds afgestemd op de noden die jullie als ouders aanvoelen en anderzijds op de wensen en de ontwikkelingsfase van je kind.  
  • Een activiteit met de paarden of pony’s kan aangevuld of afgewisseld worden met een creatieve opdracht. 
  • Als ik merk dat ik niet de ondersteuning kan bieden die nodig of gewenst is, zoek ik samen met jullie naar meer gepaste hulp. 
  • Soms ga ik een aantal sessies aan de slag met jouw kind en de pony’s en soms is het helpend om jullie als ouders actief bij dit proces te betrekken. Dat kan in de vorm van een ervaringsgerichte activiteit met jou als ouder, een gezinsactiviteit met de pony’s of een oudergesprek. Dit wordt onderling afgestemd.

Wil je graag wat meer info? Neem gerust contact op, telefonisch, per mail of via ons contactformulier.